Lifting čela, obočí nebo oblasti spánků, je pro zkušeného plastického chirurga rutinou. Přesto je ale samozřejmě potřeba dodržovat správné postupy a klient se má řídit pokyny lékaře.

Zákrok

Před zákrokem

Každému zákroku předchází konzultace a sestavením plánu zákroku. Při úvodním rozhovoru si klient s lékařem upřesní očekávaný výsledek, z něhož vyplyne k jak velkému posunu obočí by mělo dojít, zda je to vůbec možné, nebo zda je tato metoda pro očekávaný výsledek vhodná. Stejně tak může chirurg navrhnout některé další zákroky, které by v kombinaci s browliftem vedly ještě k lepšímu výsledku. Může jít například o operaci horních víček, botoxovou výplň apod. 

Kromě rodinné anamnézy lékař zhodnotí také aktuální zdravotní stav klienta, seznámí se s jeho případnou medikací a v neposlední řadě upozorní na potřebu omezení kouření, konzumace alkoholu a některých dalších aktivit před zákrokem. 

Jak probíhá browlift

Vlastní zákrok probíhá tak, že jsou v lokální anestezii provedeny malé řezy ve vlasové části hlavy. Tyto řezy mají velikost maximálně dva centimetry a vzhledem k tomu, že jsou vedeny ve zmíněné vlasové části, výsledné jizvy nejsou následně viditelné. Je odstraněna malá část tkáně a řezy jsou poté opětovně sešity. Tím dojde k napnutí kůže, vyhlazení vrásek na čele a celkovému pozvednutí oblasti čela a obočí. Celý zákrok trvá běžně 1,5 až 2 hodiny a je ve většině případů prováděn ambulantně. 

Po zárkoku

V prvních dnech po zákroku se v místě řezu může objevit mírný otok nebo modřiny. Obojí po několika dnech zmizí. Poměrně běžná je i mírná bolestivost hlavy, svědění či naopak snížená citlivost na dotek. Všechny tyto příznaky však rychle odezní. Mezi pátým a desátým dnem po zákroku potom lékař vyndá stehy. 

Rekonvalescence

V době rekonvalescence, tedy asi v období dvou týdnů po operaci, je třeba dodržovat klidový režim, snažit se spát v sedě či v polosedě, a místa operačních ran lehce chladit přes čistý obvaz. V případě potřeby je samozřejmě možné tlumit případnou bolestivost běžnými analgetiky. Po dvou týdnech od zákroku již nejsou třeba prakticky žádná omezení. Malou výjimku představuje barvení vlasů a je potřeba dávat pozor při česání. 

Kontraindikace

Kontraindikacemi k tomuto chirurgickému zákroku jsou pouze vážná onemocnění, problémy s nedostatečnou srážlivostí krve nebo některá onemocnění autoimunitní. Kromě toho se browlift neprovádí těhotným nebo kojícím ženám.